தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

0
329

22.11.2021

கடனா :
உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 83
அடி
நீர் வரத்து : 100
கன அடி
வெளியேற்றம் : 100 கன அடி

ராமா நதி :
உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 81.75 அடி
நீர்வரத்து : 18 கன அடி
வெளியேற்றம் : 30 கனஅடி

கருப்பா நதி :
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு : 68.24 அடி
நீர் வரத்து : 70 கன அடி
வெளியேற்றம் :70 கன அடி

குண்டாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 36.10 அடி
நீர் வரத்து: 35 கன அடி
வெளியேற்றம்: 35 கன அடி

அடவிநயினார்:
உச்ச நீர்மட்டம்: 132.22 அடி
நீர் இருப்பு: 131
அடி
நீர் வரத்து : 10 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 35 கன அடி

ஒரு பதிலை விடவும்

தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை உள்ளிடவும்!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்