நெல்லை,தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

0
122

நெல்லை மாவட்டம்

பாபநாசம் :
உச்சநீர்மட்டம் : 143 அடி
நீர் இருப்பு : 130
அடி
நீர் வரத்து : 431.13
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 904.75
கன அடி

சேர்வலாறு :
உச்சநீர்மட்டம் : 156 அடி
நீர் இருப்பு : 137.86
நீர்வரத்து : NIL
வெளியேற்றம் : NIL

மணிமுத்தாறு :
உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு : 116.85 அடி
நீர் வரத்து : 90
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 260 கன அடி

வடக்கு பச்சையாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 50
அடி
நீர் இருப்பு: 48
அடி
நீர் வரத்து: NIL
வெளியேற்றம்: NIL

நம்பியாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 22.96 அடி
நீர் இருப்பு: 21.97 அடி
நீர்வரத்து: 12 கன அடி
வெளியேற்றம்: 20 கன அடி

கொடுமுடியாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 52.25 அடி
நீர் இருப்பு: 41 அடி
நீர்வரத்து: 10 கன அடி
வெளியேற்றம்: 20 கன அடி

தென்காசி மாவட்டம

கடனா :
உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 66.50
அடி
நீர் வரத்து : 12
கன அடி
வெளியேற்றம் : 75 கன அடி

ராமா நதி :
உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 57.25 அடி
நீர்வரத்து : 6 கன அடி
வெளியேற்றம் : 20 கனஅடி

கருப்பா நதி :
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு : 62.67 அடி
நீர் வரத்து : 38 கன அடி
வெளியேற்றம் : 25 கன அடி

குண்டாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 36.10 அடி
நீர் வரத்து: 2 கன அடி
வெளியேற்றம்: 2 கன அடி

அடவிநயினார்:
உச்ச நீர்மட்டம்: 132.22 அடி
நீர் இருப்பு: 92.50
அடி
நீர் வரத்து : 5 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 35 கன அடி
மழை அளவு :


கருப்பா நதி :
59 மி.மீ
குண்டாறு :
13 மி்மீ
அடவிநயினார்:
12 மி.மீ
ஆய்குடி :
2 மி.மீ
செங்கோட்டை:
27 மி.மீ
தென்காசி:
37.4 மி.மீ

ஒரு பதிலை விடவும்

தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை உள்ளிடவும்!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்