நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

0
359

நெல்லை மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம் (18-12-2021)

பாபநாசம் :


உச்சநீர்மட்டம் : 143 அடி
நீர் இருப்பு : 140.25
அடி
நீர் வரத்து : 766.07
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 824.75
கன அடி

சேர்வலாறு :


உச்சநீர்மட்டம் : 156 அடி
நீர் இருப்பு : 147.24
நீர்வரத்து : NIL
வெளியேற்றம் : NIL

மணிமுத்தாறு :


உச்சநீர்மட்டம்: 118
நீர் இருப்பு : 117.35 அடி
நீர் வரத்து : 389
கனஅடி
வெளியேற்றம் : 100 கன அடி

வடக்கு பச்சையாறு:


உச்சநீர்மட்டம்: 50
அடி
நீர் இருப்பு: 49.20
அடி
நீர் வரத்து: 10 கன அடி
வெளியேற்றம்: 10 கன அடி

நம்பியாறு:


உச்சநீர்மட்டம்: 22.96 அடி
நீர் இருப்பு: 22.96 அடி
நீர்வரத்து: 40 கன அடி
வெளியேற்றம்: 40 கன அடி

கொடுமுடியாறு:


உச்சநீர்மட்டம்: 52.25 அடி
நீர் இருப்பு: 50அடி
நீர்வரத்து: 30 கன அடி
வெளியேற்றம்: 30 கன அடி.

ஒரு பதிலை விடவும்

தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை உள்ளிடவும்!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்