தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

0
231

இன்று-02.01.2022

கடனா :
உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 75.30
அடி
நீர் வரத்து : 19
கன அடி
வெளியேற்றம் : 75 கன அடி

ராமா நதி :
உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 67.75 அடி
நீர்வரத்து : 7 கன அடி
வெளியேற்றம் : 30 கனஅடி

கருப்பா நதி :
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு : 66.60 அடி
நீர் வரத்து : 11 கன அடி
வெளியேற்றம் : 25 கன அடி

குண்டாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 36.10 அடி
நீர் வரத்து: 4 கன அடி
வெளியேற்றம்: 4 கன அடி

அடவிநயினார்:
உச்ச நீர்மட்டம்: 132.22 அடி
நீர் இருப்பு: 111.25
அடி
Xழஶ்xநீர் வரத்து : 8 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 40 கன அடி


மழை அளவு :
கடனா :
10 மி.மீ
ஆய்க்குடி:
3 மி.மீ
தென்காசி :
2.4 மி்.மீ

ஒரு பதிலை விடவும்

தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை உள்ளிடவும்!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்