தென்காசி மாவட்ட அணைகளின் நீர்மட்டம்

0
168

09.11.2021

கடனா நதி :
உச்சநீர்மட்டம் : 85 அடி
நீர் இருப்பு : 82.40
அடி
நீர் வரத்து : 89
கன அடி
வெளியேற்றம் : 115 கன அடி

ராமா நதி :
உச்ச நீர்மட்டம் : 84 அடி
நீர் இருப்பு : 81.75 அடி
நீர்வரத்து : 18 கன அடி
வெளியேற்றம் : 30 கனஅடி

கருப்பா நதி :
உச்சநீர்மட்டம்: 72 அடி
நீர் இருப்பு : 68.24 அடி
நீர் வரத்து : 32 கன அடி
வெளியேற்றம் :32 கன அடி

குண்டாறு:
உச்சநீர்மட்டம்: 36.10 அடி
நீர் இருப்பு: 36.10 அடி
நீர் வரத்து: 110 கன அடி
வெளியேற்றம்: 110 கன அடி

அடவிநயினார்:
உச்ச நீர்மட்டம்: 132.22 அடி
நீர் இருப்பு: 122.25
அடி
நீர் வரத்து : 45 கன அடி
நீர் வெளியேற்றம்: 45 கன அடி
மழை அளவு :


கடனா நதி :
12 மி.மீ
ராமா நதி:
15 மி.மீ
கருப்பா நதி:
31 மி்மீ
குண்டாறு:
67 மி.மீ
அடவிநயினார்:
48 மி.மீ
ஆய்குடி :
42 மி.மீ
செங்கோட்டை:
46 மி.மீ
தென்காசி :
24.80 மி.மீ
சங்கரன்கோவில்:
20 மி.மீ
சிவகிரி:
82 மி.மீ

ஒரு பதிலை விடவும்

தயவு செய்து உங்கள் கருத்தை உள்ளிடவும்!
இங்கே உங்கள் பெயரை உள்ளிடவும்